Warunki wynajmu

Ogólne warunki instalowania urządzeń.


Płaskie podłoże
Urządzenia należy ustawać na płaskim terenie (trawa, beton, czysty piasek). Prosimy, aby w miarę możliwości nie ustawiać urządzeń na ciemnym piachu, ponieważ przy deszczowej pogodzie nie będziemy w stanie zapewnić ich czystości, a w konsekwencji uczestnicy zabawy zostaną narażeni na pobrudzenie.


Zasilanie z sieci 230 V, w odległości do 25m
Większość urządzeń wymaga podłączenia do sieci energetycznej o napięciu 230V. Żródło zasilania o mocy w zależności od urządzenia (patrz. dane techniczne) powinno znajdować się w zasięgu do 25m. Przy większych odległościach mogą wystąpić zbyt duże spadki napięcia, powodujące niewłaściwą pracę urządzeń.

Urządzenie może być podłączone wyłącznie przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami.


Możliwość wjazdu samochodu pow. 3.5 T

Waga urządzenia przewyższa ciężar 100 kg. Przy większym zamówieniu przewozimy je samochodem o ładowności powyżej 3.5T. (wielkość polskiego samochodu „STAR”). W związku z powyższym, prosimy o zapewnienie możliwości wjazdu takiego pojazdu do miejsca instalacji urządzenia. Jeżeli urządzenia muszą być ustawione w miejscu, do którego nie będzie mógł dojechać samochód ciężarowy, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.


Sporządzenie planu rozmieszczenia urządzeń.

Czasami zdarza się tak, iż klient nie posiada planu rozmieszczenia urządzeń, lub przekazuje nam plan w chwili przybycia naszej ekipy na miejsce imprezy. Następnie okazuje się, że urządzenie musi być ustawione w innym miejscu. Takie operacje są dość czasochłonne. Aby uniknąć „niespodzianek” oraz opóźnienia rozpoczęcia imprezy, prosimy o przesłanie faksem bądź e-mailem chociażby odręcznie narysowanego planu, lub przybycie na wyznaczony teren co najmniej na 3 godz. przed rozpoczęciem imprezy.


Ochrona atrakcji.

Nasza obsługa odpowiada za rozłożenie i złożenie urządzeń, ich stan techniczny oraz nadzór na bawiącymi się osobami.Nie odpowiadamy za zachowanie się osób oczekujących w kolejce do urządzeń rozrywkowych oraz wynikające stąd skutki. Prosimy wziąć pod uwagę, iż przy imprezach otwartych (np.: impreza dla miasta) a także imprezach zamkniętych (pow. 500 uczestników) wymagana jest dodatkowa ochrona porządkowa (1 ochroniarz przypada na 3 urządzenia rozrywkowe.) W przeciwnym przypadku mogą wstąpić poważne trudności z opanowaniem porządku w śród osób oblegających w/w urządzenia. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na to zagadnienie.